Самуилова, С. (2019). „Позволеният“ културен обмен между НРБ и САЩ през 60-те години на XX век. Дриновський збірник, 11, 402-411. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.46