Комарніцький, О. (2019). Матеріальне становище студентства педагогічних технікумів національних меншин УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст. Дриновський збірник, 11, 354-362. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.40