Прищепа, О. (2019). Участь громадських товариств у формуванні міського освітньо-культурного середовища Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Дриновський збірник, 11, 262-269. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.31