Немова, С. (2019). Читалищата през Възраждането – между опита на Другите и българската специфика. Дриновський збірник, 11, 160-168. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.19