Драганова, О. (2019). Становлення та розвиток приватної середньої школи в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття). Дриновський збірник, 11, 79-88. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.10