(1)
Конева, Р. Юбилеят на духовният владетел на българската култура: 150-годишнината от рождението на професор Иван Шишманов. drinov 1, 6.