(1)
Пасько, Н.; Полывянный, Д. Разбойничеството в България в навечерието и в първите векове на османското господство. drinov 1, 6.