(1)
Николова, И. Неотъпканият път на Вера Мутафчиева. drinov 1, 6.