(1)
Василева, Н. Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков. drinov 1, 6.