(1)
Дроснева, Е. Срезневски, българите и България през 170 години. drinov 1, 6.