(1)
Готовска-Хенце, Т. Кръгла маса “Кризи и предизвикателства в Източна Европа 50-те 90-те години на XX в.”. DS 2022, 15, 632-638.