(1)
Нягулов, Б. България и чуждестранната българистика: институционални и политически аспекти. DS 2022, 15, 571-590.