(1)
Готовська-Хенце, Т. Славістична кореспонденція Ізмаїла Срезневського з Центральною Європою 50 60 х років ХІХ ст. DS 2022, 15, 487-513.