(1)
Стамова, М. Албанският проблем в отношенията между Белград и Тирана в периода на Студената война. DS 2022, 15, 397-414.