(1)
Калинова, Е. България и Турция от двете страни на „желязната завеса“ – края на 40-те – края на 50-те години. DS 2022, 15, 377-396.