(1)
Петров, Б. Британските планове за вдигане на въстание в Албания, 1940–1941 г. DS 2022, 15, 359-376.