(1)
Петрова, Д. България и Сърбия в процеса на децентрализация на византийската общност през XIII–XIV в. DS 2022, 15, 106-121.