(1)
Иванов, В. Рицарите йоанити и Балканите през XI‒XIII в. DS 2022, 15, 89-105.