(1)
Марков, М. Готската църква на Вулфила в светлината на първи и втори канон на Втория вселенски събор. DS 2022, 15, 8-26.