(1)
Камберова, Р.; Василева, М.-Й. Й. Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944). DS 2019, 10, 399-403.