(1)
Христов, Д. В пам’ять доц. Елки Дросневої. drinov 2019, 11, 468-469.