(1)
Комарніцький, О. Матеріальне становище студентства педагогічних технікумів національних меншин УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст. drinov 2019, 11, 354-362.