(1)
Рябченко, О. Конструювання «Я-образу» студентів вищих навчальних закладів України в листах «до влади»: складові та особливості (1920–1930-ті роки). drinov 2019, 11, 344-353.