(1)
Прищепа, О. Участь громадських товариств у формуванні міського освітньо-культурного середовища Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). DS 2019, 11, 262-269.