(1)
КиричокO. «Рrincipum Specula» у Київській Русі: особливості функціонування. drinov 2019, 11, 17-23.