[1]
Костадинова, Д. 1. ВЪПРОСЪТ ЗА ЛИДЕРСТВОТО НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ СЛЕД УБИЙСТВОТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ. Дриновський збірник. 8, 8 (1), 238-242. DOI:https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.26.