[1]
Левкова-Мучинова, М. 1. КЪМ БИОГРАФИЯТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ДВАМА ПЛОВДИВСКИ БЪЛГАРИ – ВЪЗПИТАНИЦИ НА РИШЕЛЬОВСКИЯ ЛИЦЕЙ В ОДЕСА. Дриновський збірник. 8, 8 (1), 178-183. DOI:https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.20.