[1]
Мучинов, В. 1. ПОЛИТИКАТА НА ОСМАНСКАТА ВЛАСТ СПРЯМО ПРЕСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИ В РУСКАТА ИМПЕРИЯ В НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК. Дриновський збірник. 8, 8 (1), 158-165. DOI:https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.17.