[1]
Журавльов, Д. 1. УКРАЇНСЬКО-ОСМАНСЬКІ ВІДНОСИНИ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХVІІ СТ. І „ТУРЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ“ ГЕТЬМАНА П. ДОРОШЕНКА. Дриновський збірник. 8, 8 (1), 124-131. DOI:https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.13.