[1]
Гула, О. 1. РОЛЬ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ІДЕОЛОГІЇ ТА ПРАКТИЦІ УСТАШІВ (1930-ТІ – ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.). Дриновський збірник. 8, 8 (1), 82-88. DOI:https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.09.