[1]
Елдъров, С. 1. БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ. Дриновський збірник. 8, 8 (1), 57-73. DOI:https://doi.org/10.7546/DS.2015.08.07.