[1]
Конева, Р. 1. Юбилеят на духовният владетел на българската култура: 150-годишнината от рождението на професор Иван Шишманов. Дриновський збірник. 6, (1).