[1]
Томанова-Дамянова, Х. 1. Левски е духовният ни ориентир за човечност. – Резензия за книгата: Стоянов, И. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски. Велико Търново, 2012. 230 с. Дриновський збірник. 6, (1).