[1]
Пасько, Н. і Полывянный, Д. 1. Разбойничеството в България в навечерието и в първите векове на османското господство. Дриновський збірник. 6, (1).