[1]
Николова, И. 1. Неотъпканият път на Вера Мутафчиева. Дриновський збірник. 6, (1).