[1]
Василева, Н. 1. Монографичните изследвания на д-р Симеон Табаков. Дриновський збірник. 6, (1).