[1]
Дроснева, Е. 1. Срезневски, българите и България през 170 години. Дриновський збірник. 6, (1).