[1]
Готовска-Хенце, Т. 2022. Кръгла маса “Кризи и предизвикателства в Източна Европа 50-те 90-те години на XX в.”. Дриновський збірник. 15, (Сер 2022), 632-638.