[1]
Ruchynska, O. 2022. Pro et contra of Athenian democracy. Review of the monograph: Монева Стела. Атинската демокрация – епизоди от историята. Велико Търново: Университетско издательство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2018. 150 p. Дриновський збірник. 15, (Сер 2022), 591-599.