[1]
Петров, Б. 2022. Хроника на един необявен провал: Първият следвоенен конгрес по славистика в Москва. Дриновський збірник. 15, (Сер 2022), 553-570.