[1]
Калинова, Е. 2022. България и Турция от двете страни на „желязната завеса“ – края на 40-те – края на 50-те години. Дриновський збірник. 15, (Сер 2022), 377-396.