[1]
Петров, Б. 2022. Британските планове за вдигане на въстание в Албания, 1940–1941 г. Дриновський збірник. 15, (Сер 2022), 359-376.