[1]
Петрова, Д. 2022. България и Сърбия в процеса на децентрализация на византийската общност през XIII–XIV в. Дриновський збірник. 15, (Сер 2022), 106-121.