[1]
Делвинска, Е. 2022. Агиографски сведения за вражески нахлувания на византийска територия (IX–XI в.). Дриновський збірник. 15, (Сер 2022), 44-61.