[1]
Марков, М. 2022. Готската църква на Вулфила в светлината на първи и втори канон на Втория вселенски събор. Дриновський збірник. 15, (Сер 2022), 8-26.