[1]
Камберова, Р. і Василева, М.-Й. 2019. Присъствието на Дриновския правопис в българския книжовен език (1870–1944). Дриновський збірник. 10, (Вер 2019), 399-403. DOI:https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.38.