[1]
Самуилова, С. 2019. „Позволеният“ културен обмен между НРБ и САЩ през 60-те години на XX век. Дриновський збірник. 11, (Лип 2019), 402-411. DOI:https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.46.