[1]
Немова, С. 2019. Читалищата през Възраждането – между опита на Другите и българската специфика. Дриновський збірник. 11, (Лип 2019), 160-168. DOI:https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.19.