[1]
О. В. Жулицька, «Історія Південної України за матеріалами археологічних з’їздів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.», Давнина, вип. 5, Лют 2016.