(1)
Маслійчук, В. Л. Матеріали для історії старшинського побуту на Слобідській Україні XVII – XVIII ст. (Козацька старшина у колі речей). Давнина 2016, 5.